G-systémy a dělitelnost

Popis: D:\binary\images\d_gdivi.jpgDělitelnost in G(n,k)

Číslo instance u(i,j) je soudělné s r=(n^k-1) právě když odpovídající číslo druhu g(i) je soudělné s r. Počet všech čísel, která nejsou soudělná s r je φ(r), kde φ je Eulerova funkce.

Jestliže g(i) není soudělné s r, pak jeho druh musí být vlastní (ne vnořený) a takový druh má k instancí.
Proto:

  φ(n^k-1) mod k = 0

E-druhy jsou druhy respektující:

  nsd(g,r)=1

kde nsd() označuje největší společný dělitel. Např. φ(2^4-1) = φ(15) = 8 (viz řádky označené hvězdičkou).

G(2,4)
 0
* 1 2 4 8
 3 6 12 9
 5 10
* 7 14 13 11
 15

Vidíme, že 8 mod 4 = 0.

G-koeficient g(n,k) = φ(n^k-1)/k

 n \ k | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 --------------------------------------------------------
  1  | -  -  -  -  -  -  -   -  -  -
  2  | 1  1  2  2  6  6  18  16  48  60
  3  | 1  2  4  8  22  48 156 320 1008
  4  | 1  4  12  32 120 288 1512 4096
  5  | 2  4  20  48 280 720 5580
  6  | 4 12  56 216 1240
  7  | 2  8  36 160
  8  | 6 18 144
  9  | 4 16  96
  10  | 6 30
 n \ k | 11 12  13  14  15  16  17  18  19
 ----------------------------------------------------
  2  | 176 144 630 756 1800 2048 7710 7776 27594

Fermatova věta

Všechny třídy s gcd(g,r)=1, r=n^k-1 jsou vlastní třídy. System G(n,k) má n^k instancí. Jestliže p ε P, jen n instancí (instance z G(n,1)) je vnořených do systému G(n,p). Všechny ostatní třídy jsou vlastní třídy a mají k transposic. Proto p\(n^p-n), tj. n^p-n=0(mod p), tj. Fermatova věta. Fermatův koeficient f(n,k) = ((n^(k-1))-1)/k

   k\n|    2 |    3
   ------------------------
    3 |    1 |    1
    5 |    3 |    16
    7 |    9 |   104
   11 |   93 |   5368
   13 |   315 |  40880
   17 |  3855 | 2532160
   19 |  13797 |   ...
   23 |  182361|   ...

Instance dané třídy

Vyčísleme součet čísel instancí ve všech třídách G(3,3):

     0        0
     1  3  9    13
     2  6 18    26
     4 12 10    26
     5 15 19    39
     7 21 11    39
     8 24 20    52
     13        13
     14 16 22    52
     17 25 23    65
     26        26

Každý součet je dělitelný (n^k-1)/(n-1) = (3^3-1)/(3-1) = 13.

V G(n,k), platí pro každou třídu g(i):

   ∑ u(i,j) = 0 [ mod (n^k- 1)/(n-1)]
   j

Úroveň třídy

Nechť úroveň L(g) třídy g v G(n,k) je součet jednotlivých čísel (číslic) v jakékoliv instanci této třídy. Platí:

  L(g(i)) = ∑{j} u(i,j) / (c(k,q) * q/k)

kde q je počet transpozic (tj.řád výchozího vnořeného systému) a c(k,q) koeficient vnoření. Např. v G(3,3):

    g|   | L(g) |k/q| ∑ uij
   --+------+-------+---+------
    0| 000 | 0  | 3 |  0
    1| 001 | 1  | 1 |  13
    2| 002 | 2  | 1 |  26
    4| 011 | 2  | 1 |  26
    5| 012 | 3  | 1 |  39
    7| 021 | 3  | 1 |  39
    8| 022 | 4  | 1 |  52
   13| 111 | 3  | 3 |  13
   14| 112 | 4  | 1 |  52
   17| 122 | 5  | 1 |  65
   26| 222 | 6  | 3 |  26
  ...
    L(7) = 3/3* 39/c(3,1) = 1*39/ ((3^3-1)/(3-1)) = 39/13 =3
    L(8) = 3/3* 52/c(3,1) = 1*52/ ((3^3-1)/(3-1)) = 52/13 =4
    ...
    L(13)= 3/1* 13/c(3,1) = 3*13/ ((3^3-1)/(3-1)) = 39/13 =3
    ...

Schematická algebra